طبقه بندی گروه کاری انواع جرثقیل سقفی

شرکت تلفر به عنوان اولین سازنده کامل کلیه تجهیزات جرثقیل در ایران شامل وینچ و سازه جرثقیل سقفی به منظور انتخاب صحیح این محصول اقدام به انتشار این مطلب نموده است. با توجه به طیف گسترده مخاطبین و پراکندگی مطالب از آوردن محاسبات ریز خوداری شده است، لذا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با واحد مهندسی فروش این شرکت به شماره های 6-37582831-031 تماس حاصل فرمایید.

1.استاندارد ها

عمر یک جرثقیل سقفی به سیکل عملکرد دستگاه، حالت بارگذاری و بسامد کار مربوط می شود. اثبات این امر همیشه از طریق تجربه بوده است اما FEM درحال حاضر یک فرمول عمومی مهندسی ارائه نموده است. بر این اساس که عمر دستگاه مرتبط با قانون مکعب می باشد.

n1/n = کاهش بار   

2n*n = افزایش عمر

به عنوان مثال در مورد یک بالابر با ظرفیت بارگذاری معین، اگر ظرفیت بار بارگیری شده نصف شود عمر بالابر هشت برابر زمانیست که بارگیری با ظرفیت کامل انجام گیرد. بر طبق استاندارد طبقه بندی برحسب گروه، ساعت های کار از یک گروه به گروه بالاتر بعدی 2برابر می شود. بنابراین بار نیز بوسیله ضریب 1.25کاهش می یابد.

موتورهای بالابری بر طبق استاندارد FEM بر اساس مبنای متفاوتی برای بالابر طبقه بندی می شوند . انتخاب بالابر برحسب کاربرد بوسیله دو پارامتر 1. رده زمان کار و 2. طیف کار تعیین میگردد که در ادامه به توضیح این دو مورد خواهیم پرداخت .

1-رده زمان کار

یک  بالابر صرفا زمانیکه در حرکت (حرکت قلاب) بالابری و پایین بری با بار یا بدون بار است در حالت کار در نظرگرفته می شود . رده زمان کار، میانگین دوره زمانی را که در هر روز در طی مدتی که دستگاه بالابر در حرکت می باشد، تعیین می نماید . این زمان بوسیله میانگین مسیر قلاب ، سرعت بالابری ، تعداد سیکل کار تعیین می شود .

2-طیف بار

یک طیف بار بر بارهایی که یک دستگاه بالابر در معرض آن می باشد دلالت دارد. (وقتیکه بارهای مرده را به علاوه بارهای مجاز با بزرگی و فاصله مختلف جابجا می کند) در ادامه به معرفی سه طیف بار کاری می پردازیم .

 

1.سبک (K≤0.53)  

جر ثقیل هایی که معمولا در معرض بارهای کوچک و به ندرت در معرض بارهای ماکزیمم قرار میگیرند .

1/10 از زمان کار بار ماکزیمم بلند می شود .

4/10 از زمان کار = بار مرده +1/3 ماکزیمم بار مجاز

5/10 از زمان کار = بار مرده

 

2.متوسط  (ا0.67>k>ا0.53 ) 

1/6 از زمان کار =  بار مجاز SWL به کار برده می شود .

1/6 از زمان کار = بار مرده + 2/3 بار ماکزیمم

1/6 از زمان کار = بار مرده +1/3 بار ماکزیمم

 3/6 از زمان کار = صرفا بار مرده متوسط وارد است

 

3.سنگین (ا0.85>k>ا0.67 ) 

 1/2 از زمان کار = کار با بار ماکزیمم

 1/2 از زمان کار = کار با بار مرده ماکزیمم

 

 

_ جدول استاندارد FEM

 _ جدول استاندارد ISO/JIS 

استاندارد ISO/JIS

 این طبقه بندی طبق استاندارد ISO4301 بوده و مربوط به قطعات مکانیکی به استثنای قطعات مصرفی می باشد.

 

_ جدول تطابق کلاسه بندی FEM با ISO

 نشانه های درجه بندی معادل استاندارد FEM میباشند.

2.سیکل وظیفه کاربری موتور جرثقیل سقفی

درصد کارکرد موثر ED% حداکثر تعداد استارت در هر ساعت

این پارامتر بیانگر سیکل وظیفه (نسبت مدت زمان روشن بودن به خاموش بودن موتور) و نیز حداکثر تعداد دفعات راه اندازی موتور جرثقیل در هر ساعت است . مشروط بر آنکه بهره برداری به صورت پیوسته یا راه اندازی (استارت) مکرر طی محدوده زمانی طولانی انجام پذیرد. هنگامی که موتور در حالت تک سرعته مورد بهره برداری قرار میگیرد رابطه زیر برقرار است :

      T = زمان یک چرخه کامل (t1+t2+t3+t4)

 

 درصد کاربری موثر و حداکثر تعداد دفعات راه اندازی در ساعت 

  • تک سرعته : ED 36% ،ا360 استارت در ساعت ،   
  • دو سرعته : 20% تا 40%ED ، ا120 تا 240 بار استارت در هر ساعت